poniedziałek, 26 kwiecień 2021 17:39

Jednostki OSP z powiatu otrzymały dofinansowanie z budżetu województwa

Sejmik Województwa Podlaskiego zwiększył pulę pieniędzy przeznaczonych na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP). Miało być 2 mln zł – będzie o 450 tys. więcej. Dzięki tym pieniądzom 110 podlaskich gmin będzie mogło zakupić lokalnym jednostkom OSP m.in. sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie.

Gminy mogły składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania OSP od 25 stycznia do 26 lutego br. Zainteresowanie było bardzo duże, a komisja oceniająca zarekomendowała do dofinansowania 110 ofert. Kwota pozytywnie ocenionych wniosków przekroczyła założony wcześniej budżet. W związku z tym radni wojewódzcy podjęli decyzję o zwiększeniu puli pieniędzy z 2 mln zł do 2, 450 mln zł. Pozwoli to na wsparcie blisko 300  OSP działających na terenie 110 podlaskich gmin.  

Satysfakcji z podjętej przez sejmik uchwały nie krył Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego:
- Dzięki decyzji radnych Województwa Podlaskiego możemy wesprzeć kilkaset jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych rozsianych po całym regionie. Sprawny, nowoczesny sprzęt, porządne wyposażenie oznaczają większe bezpieczeństwo mieszkańców. Wiadomo, że druhowie z OSP bardzo często jako pierwsi niosą pomoc – i nie chodzi tu tylko o gaszenie pożarów, ale o pomoc ofiarom wypadków, czy usuwanie skutków żywiołów i wiele innych działań. Na miejscu zdarzenia najczęściej są pierwsi. Ratują ludzkie życie i mienie – mówił. 

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na zakup węży pożarniczych, latarek, hełmów, umundurowania, zestawów hydraulicznych, motopomp, wentylatorów oddymiających. Będzie możliwe również pokrycie kosztów remontu specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz remontu lub zakupu pojazdów specjalistycznych (tj. samochodów pożarniczych, ratowniczo-gaśniczych).

Oceniając wnioski, brano pod uwagę m.in. stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcjach ratowniczych na terenie gminy, jak też stopień wyposażenia w sprzęt ratowniczo – gaśniczy. 

Dofinansowanie gmin z powiatu wysokomazowieckiego:

  • Ciechanowiec - 10 000 zł
  • Gmina Czyżew – 18 000 zł
  • Gmina Kobylin – Borzymy 10 000 zł
  • Gmina Klukowo - 60 000 zł
  • Gmina Kulesze Kościelne - 5 000 zł
  • Gmina Nowe Piekuty - 15 000 zł
  • Gmina Sokoły - 5 000 zł
  • Gmina Szepietowo - 15 000 zł
  • Gmina Wysokie Mazowieckie - 15 000 zł
  • Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie - 20 000 zł