15/04/2021 13:57

Nowe stawki jednorazowego odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobę zawodową

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku obowiązują nowe kwoty. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik otrzyma 1 033 zł. Z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego przysługuje 18 086 zł. Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas można liczyć na 93 014 zł.

Jeśli do świadczenia uprawniony jest członek rodziny inny niż małżonek lub dziecko, wtedy kwota wynosi 46 507 zł. Zaś w sytuacji, gdy prawo do zadośćuczynienia mają równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, wówczas jest to już 93 014 zł i 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci. Natomiast 18 086 zł przyznawane jest w sytuacji, gdy obok małżonka lub dzieci, uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego. Każdy z nich może otrzymać tą kwotę, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom. Wszystkie wymienione stawki są kwotami brutto.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wydawana jest ona w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej oraz wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Wysokość jednorazowego odszkodowania ustala się według stawek za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu obowiązujących w dniu wydania tej decyzji.

 

Katarzyna Krupicka
regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa