środa, 31 marzec 2021 08:38

Miliony dla powiatu wysokomazowieckiego w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

zdjęcie archiwalne zdjęcie archiwalne foto: UM Wysokie Mazowieckie

Budowa żłobka przy przedszkolu w Czyżewie, przebudowa czterech kondygnacji w Zespole Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu czy III (końcowy) etap budowy Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - to tylko niektóre z projektów w województwie podlaskim dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W drugim naborze wniosków wsparcie finansowe otrzymało 65 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 75 mln zł.

We wtorek (30.03) wieczorem premier Mateusz Morawiecki poinformował wojewodów o rozstrzygnięciu kolejnego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Do podziału w skali kraju było 1,65 mld zł.

Dofinansowanie w województwie podlaskim zdobyło 65 projektów na łączną kwotę 75 064 028,40 zł.

Rządowe wsparcie – w jakiej wysokości?

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. Podlaskie - prawie 230 mln zł. W ramach dwóch kolejnych odsłon Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. W grudniu 2020 roku podlaskim samorządom przyznano prawie 180 mln zł. Teraz - ponad 75 mln zł.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Druga edycja Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w powiecie wysokomazowieckim:

Klukowo

 • Kwota wnioskowanych środków w zł: 750 000,00
 • Szacowany koszt inwestycji w zł: 900 000,00
 • Dofinansowanie: 200 000,00 zł
 • Zakup nowego średniego uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Klukowo, która jest wyposażona w samochody: Star GBA 2,5/16 z 1988r., Scania GCBA 5/32 P400 z 2011 r. i Ford Transit z 2009 r. Od 1995 roku jednostka należy do KSRG. Zasięg operacyjny jednostki OSPKlukowo obejmuje terengminy Klukowo oraz sąsiednich gmin. Strażacy z OSP Klukowo wielokrotnie w ciągu roku wyjeżdżają do pożarów oraz wypadków. Członkowie OSP aktywnie uczestniczą w szkoleniach, gminnych zawodach pożarniczych oraz ćwiczeniach, podnosząc w ten sposób swoje umiejętności w wyszkoleniu oraz gotowość operacyjną. Jednostka OSP zabezpiecza utrzymanie porządku i bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Gminę Klukowo.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

 • Kwota wnioskowanych środków w zł: 6 000 000,00
 • Szacowany koszt inwestycji w zł: 6 000 000,00
 • Dofinansowanie: 4 000 000,00 zł
 • Zadanie obejmuje III (końcowy) etap budowy Centralnego Magazynu Zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. W ramach inwestycji planowane są prace wykończeniowe segmentu ekspozycyjno – edukacyjnego oraz zakup wyposażenia pozwalające na rozpoczęcie pełnego użytkowania obiektu. Zadanie obejmuje również montaż instalacji pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych pozwalających na obniżenie bieżących kosztów eksploatacyjnych oraz uzyskanie efektów ekologicznych 

Nowe Piekuty

 • Kwota wnioskowanych środków w zł: 1 800 000,00
 • Szacowany koszt inwestycji w zł: 1 900 000,00
 • Dofinansowanie: 500 000,00 zł
 • Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do budowy i bieżącego utrzymania zbiorników retencyjnych, dróg i kanalizacji. W ramach inwestycji zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w gospodarce komunalnej: koparko- ładowarka, ciągnik (z osprzętem: tur, pług do odśnieżania, kosz do tura), zamiatarko-obmiatarka, kosiarka bijakowa na wysięgniku, przyczepa transportowa, piaskarko -solarka, równiarka, mini-koparka oraz samochód transportowy z wywrotką o ładowności do 3,5 ton.

Czyżew

 • Kwota wnioskowanych środków w zł: 2 600 000,00
 • Szacowany koszt inwestycji w zł: 2 700 000,00
 • Dofinansowanie: 1 800 000,00 zł
 • Budowa żłobka przy przedszkolu w Czyżewie, tworząc tym samym kompleks dla dzieci obejmujący przedszkole i żłobek wraz z zapleczem socjalnym i placem zabaw celem zapewnienia właściwych, bezpiecznych warunków do rozwoju i nauki dzieci. 

Zespół Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu

 • Kwota wnioskowanych środków w zł: 3 000 000,00
 • Szacowany koszt inwestycji w zł: 9 000 000,00
 • Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł
 • Kompleksowa przebudowa czterech kondygnacji w Zespole Opiekuńczo-Leczniczym w Ciechanowcu – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem (dalej – ZOL). Projekt obejmuje wyburzenia i zmianę układu ścian wewnętrznych, wymianę posadzek, wymianę wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz inne roboty towarzyszące. W ramach projektu zaplanowano także wyposażenie przebudowanego obiektu.

Kobylin-Borzymy (gmina wiejska)

 • Kwota wnioskowanych środków w zł: 2 500 000,00
 • Szacowany koszt inwestycji w zł: 5 000 000,00
 • Dofinansowanie: 2 500 000,00 zł
 • Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej szkoły podstawowej ( z 1915 roku - obecnie pustostan) ze zmianą sposobu użytkowania na Gminne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną dostosowaną także dla osób niepełnosprawnych i budową garażu OSP. Powstanie obiekt kultury, którego gmina nie posiada. W budynku zaprojektowano: świetlicę, salę konferencyjną, bibliotekę itp. Inwestycja realizowana będzie na działce nr. 507 w miejscowości Kobylin-Borzymy.