19/02/2021 18:38

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem

Mięsny Zakątek

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Wysokiem Mazowieckiem, mieszczący się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem ul. Mickiewicza 1 informuje, o kontynuacji swojej działalności w 2021 roku. Punkt zorganizowany został na podstawie porozumienia w sprawie zasad współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT w Suwałkach a Powiatem Wysokomazowieckim, współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Osoby pokrzywdzone zgłaszające się do w/w punktu mają możliwość skorzystania z  bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej. Pomagamy  osobom, których dotknęły m.in. takie przestępstwa jak: przemoc w rodzinie, niealimentacja, groźby karalne, bójki lub uszkodzenie ciała czy też  pobicie, kradzież, rozbój, oszustwo, uszkodzenie mienia, wypadek komunikacyjny i inne.

Każdy, kto zgłosi się do nas z tego rodzaju problemami  może otrzymać  pomoc prawną, psychologiczną i finansową.  Pomoc udzielana jest po wcześniejszym umówieniu wizyty!

Ważne! Do korzystania z w/w pomocy nie jest konieczne udokumentowanie faktu pokrzywdzenia przez policję, prokuraturę, sąd. Mogą to być pierwsze kontakty w trudnych dla pokrzywdzonych sprawach. Konieczne jest natomiast udokumentowanie pokrzywdzenia w przypadku starania się o udzielanie wsparcia finansowego (w postaci np. potwierdzenia złożenia zawiadomienia o przestępstwie, wezwań na przesłuchania, wyroków sądu itp.). Każdy przypadek dot. udzielenia wsparcia finansowego rozpatrywany jest indywidualnie.

W związku z obchodami Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w dniach  22 – 28 lutego 2021 r. tut. Punkt przyłącza się do kampanii, oferując wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Telefon kontaktowy do doradcy ds. osób pokrzywdzonych w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym w Wysokiem Mazowieckiem:

518 595 676

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzywdzonych Przestępstwem czynna całą dobę.

884 657 604

Lista punktów lokalnych i ośrodków udzielających pomocy pokrzywdzonym dostępna na stronie: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Plakat19022021